ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Ηλικία Μισθωτού και Οδηγών: Οι οδηγοί πρέπει να είναι τουλάχιστον 23 ετών.

Άδεια Οδηγήσεως: Ο οδηγός θα πρέπει να έχει Ευρωπαϊκή ή διεθνή άδεια οδήγησης για την αντίστοιχη κατηγορία οχήματος, να είναι σε ισχύ και να έχει εκδοθεί στη χώρα διαμονής του μισθωτή τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία ενοικίασης.

Ελάχιστη Μίσθωση: Μια (1) ημέρα (24) ώρες.
Ο μισθωτής την ημέρα του συμβολαίου θα παραλάβει το όχημα σε άριστη κατάσταση και υποχρεούται να το παραδώσει στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Πρόστιμα: Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για τα πρόστιμα και τις κυρώσεις από τυχόν παραβάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης.

Φόροι: Πληρώνονται από τους ενοικιαστές (24%) ΦΠΑ

Βενζίνη: Πληρώνεται από τον ενοικιαστή

Ασφάλεια: Το όχημα είναι ασφαλισμένο ΜΟΝΟ προς τρίτους. Ο μισθωτής είναι πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά στο όχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Τί δεν καλύπτει;
Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης. Zημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος του οχήματος , στα ελαστικά και στις ζάντες. Για ατυχήματα που προκλήθηκαν με οδηγό μη δηλωμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη  εάν ο οδηγός βρίσκεται κάτω από επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, σε παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. Για ατυχήματα που προκλήθηκαν με οδηγό μη δηλωμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Κανένα απολύτως όχημα δεν επιτρέπεται να εισέρχεται σε αμμώδης περιοχές, παραλίες και σε μη βατούς δρόμους ειδάλλως ο μισθωτής θα επιβαρυνθεί από 50€.
Το όχημα απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πλην του μισθωτή.

Οδική βοήθεια: παρέχεται μονό εντός των Λειψών.

Απεριόριστα χιλιόμετρα

Μεταφορά με Πλοία: Τα οχήματα δεν είναι εφικτό να μεταβούν σε άλλο νησί.

Διαθεσιμότητα: Το αυτοκίνητο/scooter που παρέχεται είναι αυτό που ζητήσατε στην κράτησή σας. Σε τυχόν περίπτωση που υπάρχει κώλυμα με την παράδοση, θα σας το αντικαταστήσουμε με ένα άλλο όχημα.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!